Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Dịch vụ ăn uống khác5629
9Hoạt động thể thao khác9319

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG GIA HUY, Mã số thuế: 3603677710, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại AC2, Khu Phố 5A, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MINH HOÀNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUY CƯƠNG

Mã số thuế: 0108675142

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUY ANH

Mã số thuế: 0316272264

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HUNZA

Mã số thuế: 0314551897

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HTH

Mã số thuế: 1001145458

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108883801

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HQ

Mã số thuế: 0314709661

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HQT

Mã số thuế: 0107995774

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HQ VINA

Mã số thuế: 0314535334

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HP

Mã số thuế: 2400764564

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HP FOOD

Mã số thuế: 0315420311

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNH GIANG

Mã số thuế: 0313933300

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 0312418339

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG VỊ

Mã số thuế: 0313111205

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG TÙNG

Mã số thuế: 0313630634

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG SA

Mã số thuế: 0312217061

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG QUÝ

Mã số thuế: 3502294292

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 6001426722

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 0312768012

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3702575188

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0105084085

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG PHONG

Mã số thuế: 3901242923

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG OANH

Mã số thuế: 0312105128

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG NHÂN

Mã số thuế: 3603698340

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0107641694

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG MY

Mã số thuế: 0313037826

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 0107952516

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG HẢO

Mã số thuế: 5801413255

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0106877954

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0201717051

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0313029984

Tìm thông tin Doanh nghiệp