Ngành nghề kinh doanh

1Thu gom rác thải không độc hại3811

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HUỲNH PHẠM GIA, Mã số thuế: 3603655315, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 239, Võ Thị Sáu, ấp Giồng ông Đông, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH VĂN HẠNH, Số điện thoại: 0931260467, Địa chỉ: Số 239, Võ Thị Sáu, ấp Giồng ông Đông, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thu gom rác thải không độc hại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRÍ BẢO

Mã số thuế: 0316637067

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRÂN

Mã số thuế: 1701319910

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRÂM

Mã số thuế: 1101309124

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRUYỀN

Mã số thuế: 4201602555

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 0314276954

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 0314313860

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRUNG HẬU

Mã số thuế: 1101260969

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRANG

Mã số thuế: 5800914315

CÔNG TY TNHH HUỲNH TRANG 79

Mã số thuế: 2802813589

CÔNG TY TNHH HUỲNH TIẾN

Mã số thuế: 3602320877

CÔNG TY TNHH HUỲNH TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 0311684881

CÔNG TY TNHH HUỲNH TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 4001066201

CÔNG TY TNHH HUỲNH TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 5800990612

CÔNG TY TNHH HUỲNH TIN

Mã số thuế: 0311138843

CÔNG TY TNHH HUỲNH THỨC

Mã số thuế: 0311309390

CÔNG TY TNHH HUỲNH THỊ QUẾ

Mã số thuế: 4101394100

CÔNG TY TNHH HUỲNH THỊ NHÀNH

Mã số thuế: 4101415417

CÔNG TY TNHH HUỲNH THỊ KIM CHI

Mã số thuế: 1602101416

CÔNG TY TNHH HUỲNH THỊ GẤM

Mã số thuế: 0316912323

CÔNG TY TNHH HUỲNH THẾ DŨNG

Mã số thuế: 0313728527

CÔNG TY TNHH HUỲNH THĂNG

Mã số thuế: 0315623985

CÔNG TY TNHH HUỲNH THÚY HUỲNH

Mã số thuế: 1602132125

CÔNG TY TNHH HUỲNH THÁI KIM

Mã số thuế: 0315071910

CÔNG TY TNHH HUỲNH THUẬN HƯNG

Mã số thuế: 2200584959

CÔNG TY TNHH HUỲNH THIỆT E&C

Mã số thuế: 0314311278

CÔNG TY TNHH HUỲNH THIÊN THANH

Mã số thuế: 0313421831

CÔNG TY TNHH HUỲNH THIÊN LONG

Mã số thuế: 0316524641

CÔNG TY TNHH HUỲNH THIÊN HƯNG

Mã số thuế: 0315711039

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH XUÂN

Mã số thuế: 0313705304

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH TỚI

Mã số thuế: 0311143297

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH TUYỀN

Mã số thuế: 0313707823

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH TRANG

Mã số thuế: 5801445031

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH TIẾN

Mã số thuế: 4000996758

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH THỦY

Mã số thuế: 1300799635

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH NGƯỠNG

Mã số thuế: 2100644749

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2300555782

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH HIỀN

Mã số thuế: 0315717383

CÔNG TY TNHH HUỲNH THANH DŨNG

Mã số thuế: 3603448245

CÔNG TY TNHH HUỲNH SỬ

Mã số thuế: 1602125375

CÔNG TY TNHH HUỲNH SƯ PHỤ

Mã số thuế: 3702776173

CÔNG TY TNHH HUỲNH SON ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1401999711

CÔNG TY TNHH HUỲNH SA

Mã số thuế: 4300824950

CÔNG TY TNHH HUỲNH SANG PHÁT

Mã số thuế: 3603642651

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0313698054

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC MINH

Mã số thuế: 0314720457

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC DỰ

Mã số thuế: 1101894404

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 3702542104

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUỐC BẢO

Mã số thuế: 0316324402

CÔNG TY TNHH HUỲNH QUẾ ANH

Mã số thuế: 0313684936

Tìm thông tin Doanh nghiệp