Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
2Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH JASON INDUSTRY VIỆT NAM (Tên nước ngoài: JASON INDUSTRY VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3603630134, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Quốc lộ 1A, KCN Bàu Xéo, Xã Đồi 61, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PAN CHAOPING

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH JAZZY BRIDAL

Mã số thuế: 0315564024

CÔNG TY TNHH JAYSON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316143357

CÔNG TY TNHH JAYEON SEJAHTERA VIETNAM

Mã số thuế: 0314775248

CÔNG TY TNHH JAYDEN & JULIENNE

Mã số thuế: 0315656797

CÔNG TY TNHH JAYDEN & CO

Mã số thuế: 0316914916

CÔNG TY TNHH JAYCI

Mã số thuế: 0316370511

CÔNG TY TNHH JAYAPAK

Mã số thuế: 0314071322

CÔNG TY TNHH JAYA STUDIO

Mã số thuế: 0315503688

CÔNG TY TNHH JAY LOGISTICS

Mã số thuế: 4900868558

CÔNG TY TNHH JAY LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107779300

CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA

Mã số thuế: 4001156039

CÔNG TY TNHH JAY JAY VINA (NTNN)

Mã số thuế: 4001190865

CÔNG TY TNHH JAY ARCHITECT

Mã số thuế: 0316741389

CÔNG TY TNHH JAWSFOOD VN

Mã số thuế: 0316527811

CÔNG TY TNHH JAWI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108291509

CÔNG TY TNHH JAWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108914009

CÔNG TY TNHH JAV

Mã số thuế: 0313447558

CÔNG TY TNHH JAVO

Mã số thuế: 3603700511

CÔNG TY TNHH JAVI

Mã số thuế: 3001678523

CÔNG TY TNHH JAVISUN

Mã số thuế: 0314424634

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Mã số thuế: 0108758261

CÔNG TY TNHH JAVIS ENTERPRISE

Mã số thuế: 0107466869

CÔNG TY TNHH JAVINA HOLDINGS

Mã số thuế: 0314711082

CÔNG TY TNHH JAVIN FURNITURE

Mã số thuế: 4101558736

CÔNG TY TNHH JAVIE

Mã số thuế: 0315719172

CÔNG TY TNHH JAVIC

Mã số thuế: 0313518777

CÔNG TY TNHH JAVICONS

Mã số thuế: 0312872782

CÔNG TY TNHH JAVIAR

Mã số thuế: 0312799885

CÔNG TY TNHH JAVI'S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107480704

CÔNG TY TNHH JAVI PLUS

Mã số thuế: 0104394870

CÔNG TY TNHH JAVI PLUS

Mã số thuế: 0102044067

CÔNG TY TNHH JAVI OTOWA

Mã số thuế: 0106030406

CÔNG TY TNHH JAVI OTOWA

Mã số thuế: 0104832570

CÔNG TY TNHH JAVI MARKETING

Mã số thuế: 0313837903

CÔNG TY TNHH JAVI CORPORATION

Mã số thuế: 0313978277

CÔNG TY TNHH JAVI CONNECT

Mã số thuế: 0315545913

CÔNG TY TNHH JAVA STAR CAFE

Mã số thuế: 0312199479

CÔNG TY TNHH JATLEE COMMODITIES

Mã số thuế: 0315865984

CÔNG TY TNHH JATI

Mã số thuế: 0314669017

CÔNG TY TNHH JASUNG VINA

Mã số thuế: 0700627540

CÔNG TY TNHH JASTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109160650

CÔNG TY TNHH JASSLIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105909000

CÔNG TY TNHH JASSBY

Mã số thuế: 0314053355

CÔNG TY TNHH JASSA JATTI

Mã số thuế: 0313858205

CÔNG TY TNHH JASPER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105801896

CÔNG TY TNHH JASO

Mã số thuế: 0313774957

CÔNG TY TNHH JASON WINTERS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312980788

Tìm thông tin Doanh nghiệp