Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Lamipel Việt Nam (Tên nước ngoài: Lamipel Vietnam Limited Liability Company), Mã số thuế: 3603576039, được thành lập ngày 27/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B5-1, B5-5, KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hiên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LAO BIAO

Mã số thuế: 3702951001

CÔNG TY TNHH LAO BASE BARITE

Mã số thuế: 2901930678

CÔNG TY TNHH LANXESS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316619011

CÔNG TY TNHH LANTERN - OPERA

Mã số thuế: 3702945583

CÔNG TY TNHH LANTEC

Mã số thuế: 0316897756

CÔNG TY TNHH LANSING AUDIO

Mã số thuế: 0315170862

CÔNG TY TNHH LANOCA

Mã số thuế: 0316723975

CÔNG TY TNHH LANMAN

Mã số thuế: 0314853457

CÔNG TY TNHH LANGHEE BEAUTY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108371779

CÔNG TY TNHH LANGA

Mã số thuế: 0316138082

CÔNG TY TNHH LANDSVILLE BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702900409

CÔNG TY TNHH LANDSON GROUP

Mã số thuế: 3801254932

CÔNG TY TNHH LANDS WORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315972182

CÔNG TY TNHH LANDORA MEDIA

Mã số thuế: 0108113792

CÔNG TY TNHH LANDNEW

Mã số thuế: 0314810703

CÔNG TY TNHH LANDMARK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109308970

CÔNG TY TNHH LANDEXS

Mã số thuế: 0109516025

CÔNG TY TNHH LANDE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109714725

CÔNG TY TNHH LANDCONS

Mã số thuế: 0316802183

CÔNG TY TNHH LAND CITY

Mã số thuế: 0109275732

CÔNG TY TNHH LAND & CLEANING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700798426

CÔNG TY TNHH LANA - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0313493762-003

CÔNG TY TNHH LAN'S HOUSE

Mã số thuế: 6001606323

CÔNG TY TNHH LAN THỦY

Mã số thuế: 0315958935

CÔNG TY TNHH LAN PHƯƠNG ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402163479

CÔNG TY TNHH LAN NGỌC 6

Mã số thuế: 2902073320

CÔNG TY TNHH LAN KWAI FONG

Mã số thuế: 0314868284

CÔNG TY TNHH LAN KHUÊ

Mã số thuế: 0900552331

CÔNG TY TNHH LAN HẢI TRÍ

Mã số thuế: 0315191799

CÔNG TY TNHH LAN HẢI SÂM

Mã số thuế: 3702815908

CÔNG TY TNHH LAN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0108606780

CÔNG TY TNHH LAN CƠ

Mã số thuế: 0108148192

CÔNG TY TNHH LAN ANH VINA

Mã số thuế: 0601219357

CÔNG TY TNHH LAN ANH SƠN LÂM

Mã số thuế: 0313644235

CÔNG TY TNHH LAN ANH NGỌC

Mã số thuế: 3603623320

CÔNG TY TNHH LAN ANH FOODS

Mã số thuế: 3702928718

CÔNG TY TNHH LAN ANH CTM

Mã số thuế: 2500668222

CÔNG TY TNHH LAN AN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600327020

CÔNG TY TNHH LAMS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108564890

CÔNG TY TNHH LAMODE

Mã số thuế: 0315216059

Tìm thông tin Doanh nghiệp