Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Minato Seiko Việt Nam (Tên nước ngoài: Minato Seiko Vietnam Co., Ltd), Mã số thuế: 3603575395, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường D4-2, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Jinju Sasaki

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MINH CƠ

Mã số thuế: 0315035969

CÔNG TY TNHH MINH CRYSTAL PHARMA

Mã số thuế: 0109713337

CÔNG TY TNHH MINH CHƯƠNG SAO ĐỎ

Mã số thuế: 0801275736

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109734224

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH E-COMMERCE

Mã số thuế: 0316760494

CÔNG TY TNHH MINH CHÍ ĐỨC

Mã số thuế: 2400911152

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU ĐÀO

Mã số thuế: 0316678994

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU TRỊNH

Mã số thuế: 0108425255

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU TH

Mã số thuế: 2802527595

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU RETAIL

Mã số thuế: 0314835112

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3101100528

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU NHƯ XUÂN

Mã số thuế: 2802527161

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU LOGISTICS

Mã số thuế: 0314993944

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU FLOOR

Mã số thuế: 0901062241

CÔNG TY TNHH MINH CHÂU CÀ MAU

Mã số thuế: 2001341408

CÔNG TY TNHH MINH BẢO TÍN

Mã số thuế: 4101572628

CÔNG TY TNHH MINH BẢO PLUS

Mã số thuế: 0316332393

CÔNG TY TNHH MINH ANH ĐỨC

Mã số thuế: 0109384636

CÔNG TY TNHH MINH ANH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601565467

CÔNG TY TNHH MINH ANH STORE

Mã số thuế: 0316765982

CÔNG TY TNHH MINH ANH STONE

Mã số thuế: 0315206156

CÔNG TY TNHH MINH ANH HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2802907029

CÔNG TY TNHH MINH ANH HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202056238

CÔNG TY TNHH MINH ANH GIA ĐỊNH

Mã số thuế: 0315953768

CÔNG TY TNHH MINH ANH GARMENT

Mã số thuế: 0315232741

CÔNG TY TNHH MINH ANH GA

Mã số thuế: 5702017518

CÔNG TY TNHH MINH ANH COMPUTER

Mã số thuế: 0901101331

CÔNG TY TNHH MINH ANH CERA

Mã số thuế: 0315167612

CÔNG TY TNHH MINH ANH AIRLINES

Mã số thuế: 3603810338

CÔNG TY TNHH MINH AN TÂY NINH

Mã số thuế: 3901315755

CÔNG TY TNHH MINH AN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0106840880

CÔNG TY TNHH MINH AN PHÁT BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400845365

CÔNG TY TNHH MINH AN MY

Mã số thuế: 4101505727

CÔNG TY TNHH MINH AN HD

Mã số thuế: 0801264766

CÔNG TY TNHH MINH AN GROUP

Mã số thuế: 0315231385

CÔNG TY TNHH MINH AN DECOR

Mã số thuế: 0316816605

CÔNG TY TNHH MINH AN CR

Mã số thuế: 4201774057

CÔNG TY TNHH MINH - NGỌC VINA

Mã số thuế: 0801355660

CÔNG TY TNHH MINGA

Mã số thuế: 0202106866

CÔNG TY TNHH MING ZHEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301180310

CÔNG TY TNHH MING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108077865

CÔNG TY TNHH MING SHU

Mã số thuế: 3603791974

CÔNG TY TNHH MING MING

Mã số thuế: 0315216852

CÔNG TY TNHH MING EXPORT AND IMPORT

Mã số thuế: 0316409769

CÔNG TY TNHH MINER WORLD

Mã số thuế: 0314938693

CÔNG TY TNHH MINE TEK

Mã số thuế: 0316817687

CÔNG TY TNHH MINE LOGISTICS

Mã số thuế: 0316951227

CÔNG TY TNHH MINDWORK

Mã số thuế: 0315024685

CÔNG TY TNHH MINDSET POWER

Mã số thuế: 0108187138

CÔNG TY TNHH MIND MAX

Mã số thuế: 0314800462

Tìm thông tin Doanh nghiệp