Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Bán buôn thực phẩm4632
5Hoạt động cấp tín dụng khác64920
6Chăn nuôi trâu, bò01410
7Chăn nuôi khác01490
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
9Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
10Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO PHÁT, Mã số thuế: 3603574225, được thành lập ngày 23/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 07/857, ấp Tân Bình 1, Xã Lang Minh, Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ MẬN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRANG HD

Mã số thuế: 0801312924

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRANG GROUP

Mã số thuế: 2802057692

CÔNG TY TNHH HOÀNG TOẢN

Mã số thuế: 2802293812

CÔNG TY TNHH HOÀNG TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 0312273267

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 3400866053

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 3501538387

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106962208

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN VINH

Mã số thuế: 0311730094

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN TRADING

Mã số thuế: 0401843141

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN QUANG

Mã số thuế: 5801178629

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702094360

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN NAM

Mã số thuế: 0313050023

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN LỘC

Mã số thuế: 2400825880

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN LÊN

Mã số thuế: 3603066503

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN KH

Mã số thuế: 4201524096

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 3603369931

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIẾN BG

Mã số thuế: 2400800653

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0401660638

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIÊN DN

Mã số thuế: 5702071794

CÔNG TY TNHH HOÀNG TIN TIN

Mã số thuế: 0315098253

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỔ YB

Mã số thuế: 5200862030

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỔ PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401055885

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH

Mã số thuế: 3100540727

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH TBD

Mã số thuế: 0312680015

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH PHÚC

Mã số thuế: 0313187807

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH PHARM

Mã số thuế: 6001393611

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH NHI

Mã số thuế: 2802856261

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH MOBILE

Mã số thuế: 0314200803

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH LỢI

Mã số thuế: 0312495911

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH LÊ

Mã số thuế: 3603314499

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 2500572633

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH DANA

Mã số thuế: 0402071667

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH COOK

Mã số thuế: 0315817395

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800901272

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH BẢO

Mã số thuế: 2700786488

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001631640

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊ THU

Mã số thuế: 2802499789

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẾ PHONG

Mã số thuế: 0310513481

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẾ DŨNG

Mã số thuế: 2901893176

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG ĐA SAR

Mã số thuế: 5801388552

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG PT

Mã số thuế: 5701990795

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮNG LỘC

Mã số thuế: 3002068591

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮM

Mã số thuế: 4600791921

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẮM PHÁT

Mã số thuế: 0601120767

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO

Mã số thuế: 3001418973

CÔNG TY TNHH HOÀNG THẢO TRÂM

Mã số thuế: 4201442661

Tìm thông tin Doanh nghiệp