Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Cho thuê xe có động cơ7710
23Cho thuê ôtô77101
24Cho thuê xe có động cơ khác77109
25Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
26Cho thuê băng, đĩa video77220
27Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
28Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
29Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
30Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
31Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
32Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
33Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
34Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
35Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đầu Tư – Dịch Vụ Tuấn Nam, Mã số thuế: 3603542752, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Km116, Quốc Lộ 20, Ấp 5, Xã Phú Vinh, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Văn Đức

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán mô tô, xe máy.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẮC THÀNH NGUYỄN

Mã số thuế: 3901266762

CÔNG TY TNHH ĐẮC PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0315973468

CÔNG TY TNHH ĐẮC MINH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315932775

CÔNG TY TNHH ĐẮC LỢI QV

Mã số thuế: 5702077517

CÔNG TY TNHH ĐẮC LUYÊN

Mã số thuế: 0201862796

CÔNG TY TNHH ĐẮC HƯNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001716132

CÔNG TY TNHH ĐẮC HOA

Mã số thuế: 6001713325

CÔNG TY TNHH ĐẮC GIA ÂN

Mã số thuế: 0201829358

CÔNG TY TNHH ĐẬM BNS

Mã số thuế: 0316620546

Tìm thông tin Doanh nghiệp