Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nghề nghiệp8532
2Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
3Dạy nghề85322
4Đào tạo cao đẳng85410
5Đào tạo đại học và sau đại học85420
6Giáo dục thể thao và giải trí85510
7Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
9Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giáo Dục Ngoại Ngữ A.b.c (Tên nước ngoài: A.b.c Foreign Languages Education Company Limited), Mã số thuế: 3603542470, được thành lập ngày 26/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 60/3B, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Tổ 15, Ấp Bình Hoá, Xã Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Duy Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PÉTRUS KÝ

Mã số thuế: 3702975612

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC POINSETTIA

Mã số thuế: 4601521484

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PMC

Mã số thuế: 5801438108

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÚC VIÊN

Mã số thuế: 0316459061

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÚC VINH

Mã số thuế: 2902096624

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHÚC MINH

Mã số thuế: 6001725472

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PHAN ĐOAN

Mã số thuế: 4401085872

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PGH

Mã số thuế: 0401918291

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PENCIL

Mã số thuế: 2901991416

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PANASIA

Mã số thuế: 0315022374

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NẮNG MAI

Mã số thuế: 0109420228

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NTH PLUS

Mã số thuế: 0316842210

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NP STUDY

Mã số thuế: 0316594945

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHỰT ANH

Mã số thuế: 0315309218

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHẬT PHONG

Mã số thuế: 5200919368

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NHƯ QUỲNH

Mã số thuế: 5200888180

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGÃ BẢY

Mã số thuế: 6300333258

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế: 4601570668

Tìm thông tin Doanh nghiệp