Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÔM HƯNG THỊNH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH NHÔM HƯNG THỊNH), Mã số thuế: 3603454658, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11A12, khu phố 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG VĂN LÁI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH DUY AN

Mã số thuế: 0315111426

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH DMS

Mã số thuế: 1101825464

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH BẮC NINH

Mã số thuế: 2300976646

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH BẮC AN PHÁT

Mã số thuế: 0312640598

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH BẢO MINH

Mã số thuế: 0315418908

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801225917

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH ANH MINH

Mã số thuế: 3502457370

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH ANH KHANG

Mã số thuế: 0313499394

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN TÂM

Mã số thuế: 0315802712

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN THỊNH

Mã số thuế: 0315076450

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN PHÁT

Mã số thuế: 0315419997

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AN GIA THỊNH

Mã số thuế: 0316311040

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH AK

Mã số thuế: 0314367351

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0313935925

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG PHÚ TÚC

Mã số thuế: 0310670082

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0315320109

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG HUY CƯỜNG

Mã số thuế: 3501608034

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 3401051825

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG HOÀNG OANH

Mã số thuế: 3401109539

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0311686053

CÔNG TY TNHH NHÔM KIẾNG BẢO TÍNH

Mã số thuế: 0314681790

CÔNG TY TNHH NHÔM KINLONG

Mã số thuế: 2301090522

CÔNG TY TNHH NHÔM KIM CHUNG

Mã số thuế: 0316514026

CÔNG TY TNHH NHÔM INOX TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0312195146

CÔNG TY TNHH NHÔM INOX KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 0801264251

CÔNG TY TNHH NHÔM HỒNG MẠC

Mã số thuế: 2700556318

CÔNG TY TNHH NHÔM HẢI ÔSAKA

Mã số thuế: 0313302030

Tìm thông tin Doanh nghiệp