Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ND (Tên nước ngoài: ND ELECTRONICS LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 3603454633, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô X2, KCN Hố Nai, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LIM SOO KYUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất linh kiện điện tử.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0312097156

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC VIỆT

Mã số thuế: 2300888397

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0105798851

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC MINH

Mã số thuế: 0107980055

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC KHANG

Mã số thuế: 0315284884

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚC CHÂU

Mã số thuế: 0104790909

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚ HÀ

Mã số thuế: 0105913416

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚ HOA

Mã số thuế: 0108981132

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚ DOANH

Mã số thuế: 0313254891

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 2400857226

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHÚ AN

Mã số thuế: 2400856198

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHAN THANH

Mã số thuế: 0900850539

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PANDA

Mã số thuế: 0314429713

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PAKOTEK

Mã số thuế: 0109096331

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PAKOTEK

Mã số thuế: 0102039719

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NQ

Mã số thuế: 0313833539

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NORD

Mã số thuế: 2301147521

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NHẬT QUANG

Mã số thuế: 0312290054

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NHẬT MINH

Mã số thuế: 0315883246

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NHẤT LONG

Mã số thuế: 0313969515

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NHB

Mã số thuế: 0107165269

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC THẢO

Mã số thuế: 0313034198

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 2801138155

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC SANG

Mã số thuế: 0314572791

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC QUANG

Mã số thuế: 2802314854

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC LUÂN

Mã số thuế: 4601536681

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC KHÔI

Mã số thuế: 0901077907

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC KHÁNH

Mã số thuế: 2802034649

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC HIẾU

Mã số thuế: 0105198678

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGỌC CANG

Mã số thuế: 1101904980

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGÔ GIA

Mã số thuế: 0313217931

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGUYỄN DUY

Mã số thuế: 1801635684

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGUYÊN KHANG

Mã số thuế: 0316100561

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2901741529

Tìm thông tin Doanh nghiệp