Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi13110
2Sản xuất vải dệt thoi13120
3Hoàn thiện sản phẩm dệt13130
4Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác13210
5Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HERNG YI (Tên nước ngoài: HERNG YI CO., LTD), Mã số thuế: 3603454591, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu Công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà YAO, CHIEN-CHIH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sợi.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HHĐ

Mã số thuế: 6101025611

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HGG

Mã số thuế: 0901056505

Tìm thông tin Doanh nghiệp