Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
2Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
12Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TÂN THANH HÀ VI NA (Tên nước ngoài: TAN THANH HA VI NA CO.,LTD), Mã số thuế: 3603454584, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 6, ấp Vũng Gấm, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HOA QUỲNH, Số điện thoại: 0916692333, Địa chỉ: Tổ 6, ấp Vũng Gấm, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TÂN THẠNH AN

Mã số thuế: 0314429079

CÔNG TY TNHH TÂN THƯỢNG DI LINH

Mã số thuế: 5801438700

CÔNG TY TNHH TÂN THÔNG NHỰT

Mã số thuế: 0313213133

CÔNG TY TNHH TÂN THÌN

Mã số thuế: 0107993061

CÔNG TY TNHH TÂN THÁI HÀ

Mã số thuế: 0108545048

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH

Mã số thuế: 6001076771

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH TÂN UYÊN

Mã số thuế: 3702595071

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH TÂN TTT

Mã số thuế: 4000995842

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH SEA

Mã số thuế: 4001157233

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600763624

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH OSSIF

Mã số thuế: 1101882952

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901794249

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH MEKONG

Mã số thuế: 1501049431

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900558027

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LONG 68

Mã số thuế: 0801353430

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH LAND

Mã số thuế: 0313936118

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH HỘI AN

Mã số thuế: 4001115508

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108551806

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH GỖ

Mã số thuế: 1101817336

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH CÔNG HD

Mã số thuế: 0801293196

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH BÌNH ĐIỀN

Mã số thuế: 0313183707

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702546363

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH AN SƯƠNG

Mã số thuế: 0313718430

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 36

Mã số thuế: 5100486223

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 10

Mã số thuế: 3001920365

CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH - PHYTOFRANCE

Mã số thuế: 1300572169

CÔNG TY TNHH TÂN THUỶ HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201796945

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN TRUNG

Mã số thuế: 1801198593

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN THỊNH

Mã số thuế: 0107312890

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN THÀNH - HG

Mã số thuế: 6300251076

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601044051

CÔNG TY TNHH TÂN THU ĐẠT

Mã số thuế: 3602334580

CÔNG TY TNHH TÂN THU THỊNH

Mã số thuế: 3702761794

CÔNG TY TNHH TÂN THOẠI

Mã số thuế: 0315339406

CÔNG TY TNHH TÂN THIẾU NIÊN

Mã số thuế: 1201077389

CÔNG TY TNHH TÂN THIÊN

Mã số thuế: 0102006023

CÔNG TY TNHH TÂN THIÊN VỸ - KONTUM

Mã số thuế: 6100916887

CÔNG TY TNHH TÂN THANH

Mã số thuế: 5500386336

CÔNG TY TNHH TÂN THANH

Mã số thuế: 4101063194

CÔNG TY TNHH TÂN THANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314040814

CÔNG TY TNHH TÂN THANH MŨI NÉ

Mã số thuế: 3401052723

CÔNG TY TNHH TÂN THANH LOGISTICS

Mã số thuế: 4900866293

Tìm thông tin Doanh nghiệp