Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
2Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
3Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao2394

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GỐM TÂM PHÁT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH GỐM TÂM PHÁT), Mã số thuế: 3603454432, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô số 164, Đường N1, Cụm Công nghiệp Gốm sứ, ấp 4, Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GỖ ANH TRỌNG

Mã số thuế: 0312895324

CÔNG TY TNHH GỖ ANH NINH

Mã số thuế: 0601176470

CÔNG TY TNHH GỖ ANH NHẬT Ý

Mã số thuế: 3702435021

CÔNG TY TNHH GỖ ANH MINH

Mã số thuế: 3702512445

CÔNG TY TNHH GỖ ANH LONG THƯ

Mã số thuế: 4001172954

CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHOA

Mã số thuế: 0312485261

CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHA

Mã số thuế: 0311646212

CÔNG TY TNHH GỖ ANDY NGUYỄN

Mã số thuế: 3702780645

CÔNG TY TNHH GỖ AN ĐẠT PHÁ

Mã số thuế: 3603819549

CÔNG TY TNHH GỖ AN TIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2400698689

CÔNG TY TNHH GỖ AN THỊNH

Mã số thuế: 3602790382

CÔNG TY TNHH GỖ AN THÁI

Mã số thuế: 4101585313

CÔNG TY TNHH GỖ AN PHƯỚC

Mã số thuế: 3702760342

CÔNG TY TNHH GỖ AN PHÚ

Mã số thuế: 0311641750

CÔNG TY TNHH GỖ AN PHÚC VINH

Mã số thuế: 3603616524

CÔNG TY TNHH GỖ AN NHẬT

Mã số thuế: 3702531984

CÔNG TY TNHH GỖ AN NHIÊN

Mã số thuế: 0312938779

CÔNG TY TNHH GỖ AN NGUYỄN

Mã số thuế: 3603331575

CÔNG TY TNHH GỖ AN NGUYÊN

Mã số thuế: 2400792307

CÔNG TY TNHH GỖ AN MINH PHÁT

Mã số thuế: 0315139830

CÔNG TY TNHH GỖ AN LONG

Mã số thuế: 3702414776

CÔNG TY TNHH GỖ AN BÌNH

Mã số thuế: 5400429258

CÔNG TY TNHH GỖ AN BÌNH

Mã số thuế: 0313440256

CÔNG TY TNHH GỖ AN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 3401041633

CÔNG TY TNHH GỖ ALPHA

Mã số thuế: 3603598508

CÔNG TY TNHH GỖ AC

Mã số thuế: 4201547618

CÔNG TY TNHH GỖ 7 TÂM

Mã số thuế: 6300121447

CÔNG TY TNHH GỖ 3D VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107343433

CÔNG TY TNHH GỖ 2M

Mã số thuế: 0313501420

CÔNG TY TNHH GỖ - PALLET SMART LOG

Mã số thuế: 4001220774

CÔNG TY TNHH GỖ - NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 1101722740

CÔNG TY TNHH GỔ VÁN MIỀN NAM

Mã số thuế: 0314624016

CÔNG TY TNHH GỐM ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 2300790987

CÔNG TY TNHH GỐM ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 0104554098

CÔNG TY TNHH GỐM ĐẠI LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 3702256449

CÔNG TY TNHH GỐM ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0310065529

CÔNG TY TNHH GỐM ĐÁ QUÂN NGA

Mã số thuế: 0105718870

CÔNG TY TNHH GỐM Ý TƯỞNG

Mã số thuế: 0108419332

CÔNG TY TNHH GỐM XỐP HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105547897

CÔNG TY TNHH GỐM XUÂN HIẾU

Mã số thuế: 0313601168

CÔNG TY TNHH GỐM XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107483670

CÔNG TY TNHH GỐM VIỆT BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702968157

Tìm thông tin Doanh nghiệp