Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ASIA LCD SERVICE BẮC GIANG (Tên nước ngoài: ASIA LCD SERVICE COMPANY LIMITED BAC GIANG BRANCH), Mã số thuế: 3603381833-001, được thành lập ngày 01/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xưởng số 03, Lô A3, Khu công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà JANG JAEHO, Số điện thoại: 0836838388, Địa chỉ: Xưởng số 03, Lô A3, Khu công nghiệp Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất linh kiện điện tử.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp