Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNIT (Tên nước ngoài: VNIT CO., LTD), Mã số thuế: 3602636207, được thành lập ngày 28/10/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 4, khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THỊ HOÀNG HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY NHI

Mã số thuế: 0106988453

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY NGÂN

Mã số thuế: 0312081766

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY NAM

Mã số thuế: 0315163128

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY LINH

Mã số thuế: 0105902679

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY KEN

Mã số thuế: 4001206882

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY HÂN

Mã số thuế: 0315636938

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY BÌNH

Mã số thuế: 4101574456

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VVQ

Mã số thuế: 0316770083

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VU TRÂN

Mã số thuế: 0310192573

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT

Mã số thuế: 0107897960

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTV LIGHT

Mã số thuế: 0316302261

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTRACO

Mã số thuế: 0109126762

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTL

Mã số thuế: 0313760577

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTECH ONE

Mã số thuế: 0107475782

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VTC

Mã số thuế: 0800933767

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT-CONS

Mã số thuế: 0316955951

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VT TEC

Mã số thuế: 0316233875

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VSL.GLOBAL

Mã số thuế: 0314386523

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VQM

Mã số thuế: 0315809806

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VPP HNC

Mã số thuế: 0109061593

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VPLAS

Mã số thuế: 0312314386

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VOW ASIA

Mã số thuế: 0109016167

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VORC

Mã số thuế: 0315879987

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNT

Mã số thuế: 3002031337

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNTEA

Mã số thuế: 0315887723

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNSP

Mã số thuế: 0315521246

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VNSN

Mã số thuế: 0310439887

Tìm thông tin Doanh nghiệp