Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÁNH KIM HẢI, Mã số thuế: 3602483462, được thành lập ngày 07/04/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số A101, KP1, Phường Xuân Bình, Thị xã Long khánh, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN XƯƠNG KHÁNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỘC VÀNG

Mã số thuế: 0107653717

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001685692

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801400048

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM TRANG

Mã số thuế: 0106467588

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY

Mã số thuế: 1000782447

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY NGUYỄN

Mã số thuế: 0402024071

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY BOUTIQUE

Mã số thuế: 1402159602

CÔNG TY TNHH KHÁNH LUÂN GIA

Mã số thuế: 5801323749

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001569858

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TÂM

Mã số thuế: 3603146903

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TRANG

Mã số thuế: 0316597287

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801315392

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 3001357424

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2400533944

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH WOOD

Mã số thuế: 2500623207

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 0109081751

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001627348

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3502356686

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TV

Mã số thuế: 2100669158

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3702966632

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600967607

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TB

Mã số thuế: 5701478467

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH T & T

Mã số thuế: 0105193359

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200711084

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÚ

Mã số thuế: 0700688293

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÁT

Mã số thuế: 5801277940

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHẤT

Mã số thuế: 2901737547

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201907966

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH MOBILE

Mã số thuế: 0601140202

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300779851

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LIGHTING

Mã số thuế: 3603501107

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HẠ LONG

Mã số thuế: 5702096414

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HÀ

Mã số thuế: 0314681663

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EXP

Mã số thuế: 4201868668

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DỰ

Mã số thuế: 3702773045

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DK

Mã số thuế: 4201883899

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001338123

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CARGO

Mã số thuế: 5801254125

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH AN

Mã số thuế: 4101463354

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH ANH

Mã số thuế: 4601142567

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 7979

Mã số thuế: 0801110318

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 7979 QN

Mã số thuế: 5701824741

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 686

Mã số thuế: 3002137069

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH 56

Mã số thuế: 2802880377

CÔNG TY TNHH KHÁNH LAM CORP

Mã số thuế: 0316937744

CÔNG TY TNHH KHÁNH KỲ

Mã số thuế: 3502450470

CÔNG TY TNHH KHÁNH KIỆT

Mã số thuế: 2500593351

Tìm thông tin Doanh nghiệp