Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ NGỌC PHƯƠNG TRANG ( TÂN TIẾN ), Mã số thuế: 3602387984, được thành lập ngày 07/10/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp 2, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ NGỌC PHƯƠNG TRANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 8364019393

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 3603543724

LÊ NGỌC TUYỀN

Mã số thuế: 0105338195

LÊ NGỌC TUYÊN

Mã số thuế: 2802006345

LÊ NGỌC TRÌNH

Mã số thuế: 5801260866

LÊ NGỌC TRÂM

Mã số thuế: 0106440441

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 4201892847

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 0106133521

LÊ NGỌC TRUNG

Mã số thuế: 0105001515

LÊ NGỌC TRUNG CƯỜNG

Mã số thuế: 8103851014

LÊ NGỌC TRINH

Mã số thuế: 0311440719

LÊ NGỌC TIẾ

Mã số thuế: 3200723530

LÊ NGỌC TIẾN

Mã số thuế: 0311842376

LÊ NGỌC THỦY TIÊN

Mã số thuế: 8113638091

LÊ NGỌC THỤY VY

Mã số thuế: 0314755548

LÊ NGỌC THỚI

Mã số thuế: 1201172610

LÊ NGỌC THỂ

Mã số thuế: 4500650606

LÊ NGỌC THẢO LY

Mã số thuế: 0310870902

LÊ NGỌC THƯƠNG

Mã số thuế: 5400453998

LÊ NGỌC THƠ

Mã số thuế: 3700129727

LÊ NGỌC THÚY VY

Mã số thuế: 0316462699

LÊ NGỌC THÚY UYÊN

Mã số thuế: 8113620136

LÊ NGỌC THÙY LINH

Mã số thuế: 0316837387

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 8429331821

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 8328547616

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0312431072

LÊ NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 0309822012

LÊ NGỌC THUỲ TRANG

Mã số thuế: 0310803367

LÊ NGỌC THUỲ DUNG

Mã số thuế: 0310267469

LÊ NGỌC THUẬN

Mã số thuế: 0106222771

LÊ NGỌC THU HUYỀN

Mã số thuế: 0310475814

LÊ NGỌC THIÊN THANH

Mã số thuế: 0316632887

LÊ NGỌC THANH VY

Mã số thuế: 0310940109

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 2802955600

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 1201633519

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0316494683

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0311939508

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0310784989

LÊ NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0201056549

LÊ NGỌC SANG

Mã số thuế: 0305583437

LÊ NGỌC QUỲNH

Mã số thuế: 0109381191

LÊ NGỌC QUÝ

Mã số thuế: 8363614431

LÊ NGỌC QUÍ

Mã số thuế: 6300332568

LÊ NGỌC QUÂN

Mã số thuế: 0105204579

LÊ NGỌC QUYẾN

Mã số thuế: 8593458258

LÊ NGỌC QUANG

Mã số thuế: 8641089451

LÊ NGỌC QUANG

Mã số thuế: 8455808356

LÊ NGỌC QUANG

Mã số thuế: 0312041354

LÊ NGỌC PHẤN (BÍCH LIỄU)

Mã số thuế: 1801272014

LÊ NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 1101395116

Tìm thông tin Doanh nghiệp