Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng nhà không để ở4102
5Xây dựng công trình đường bộ4212
6Xây dựng công trình điện4221
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
9Xây dựng công trình công ích khác4229
10Xây dựng công trình thủy4291
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
14Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
15Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
20Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
21Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KN VŨNG TÀU, Mã số thuế: 3502417924, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố Tường Thành, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Hoài Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ NHÂN

Mã số thuế: 3101066845

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ LỢI

Mã số thuế: 3502204683

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ HẢI ANH

Mã số thuế: 2802143359

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ DỊU

Mã số thuế: 2700878026

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỲ DUYÊN

Mã số thuế: 1900566985

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỀN VĂN

Mã số thuế: 5801348648

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KẾT LONG

Mã số thuế: 0312206609

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KÍNH THẮNG

Mã số thuế: 2901737353

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KYLE ARCH

Mã số thuế: 0311909461

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KYK

Mã số thuế: 3502399746

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KY VINA

Mã số thuế: 0315792380

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KWANG HEUNG

Mã số thuế: 0401511851

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KVV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108548722

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KVC

Mã số thuế: 4201830304

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KUN WANT

Mã số thuế: 0312417991

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KT

Mã số thuế: 0313481485

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTVILA

Mã số thuế: 4401033056

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTK

Mã số thuế: 0310892938

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTA

Mã số thuế: 0313176435

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KTA VIỆT

Mã số thuế: 0108308537

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KT PLUS

Mã số thuế: 0315450267

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KT 558

Mã số thuế: 2400839530

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KSC

Mã số thuế: 1601853519

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KPCONS

Mã số thuế: 1402162669

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOTNAM

Mã số thuế: 0315126327

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOSCA

Mã số thuế: 0106684631

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KOSCA

Mã số thuế: 0104845964

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KNT

Mã số thuế: 2200680405

Tìm thông tin Doanh nghiệp