Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá3530
2Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
3Bán buôn gạo4631
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
7Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
8Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
9Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
10Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
15Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
18Cung ứng lao động tạm thời7820
19Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẦU CẦN NGHỀ CÁ CCB TRƯỜNG SA (Tên nước ngoài: CCB.TRUONGSA), Mã số thuế: 3502417794, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4G2 Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Võ Thành Bắc, Số điện thoại: 0916065075, Địa chỉ: 4G2 Đường Nguyễn Oanh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IS

Mã số thuế: 0104586163

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IS

Mã số thuế: 0103045528

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IERP

Mã số thuế: 0106149345

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IBS

Mã số thuế: 0107589003

Tìm thông tin Doanh nghiệp