Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
7Bốc xếp hàng hóa5224
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GLOBAL TRADE (Tên nước ngoài: GLOBAL TRADE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3502408535, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27/26 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Mai Trinh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOODMED

Mã số thuế: 0107054054

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOOD WOOD

Mã số thuế: 0311058919

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOMAX

Mã số thuế: 0105461329

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD

Mã số thuế: 0310760498

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDSUN

Mã số thuế: 0201729875

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDRIVER

Mã số thuế: 0314572304

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDLAND

Mã số thuế: 0314348736

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDEN

Mã số thuế: 0900633502

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDEN STAR

Mã số thuế: 0315615913

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDEN ICE

Mã số thuế: 0312280017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLDEN ANT

Mã số thuế: 0313838336

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD VIEW

Mã số thuế: 0316108497

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD LINE

Mã số thuế: 0313211016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD KING

Mã số thuế: 2500643644

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD INBOX

Mã số thuế: 0314198470

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOLD CROWN

Mã số thuế: 0313968293

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOKY

Mã số thuế: 0201909363

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GOGURYEO

Mã số thuế: 4201914642

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GO GREEN

Mã số thuế: 0314220736

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GO GO SHOP

Mã số thuế: 0312549839

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GNP VINA

Mã số thuế: 2300848316

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GM

Mã số thuế: 0104944323

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GMK

Mã số thuế: 0313377646

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GL

Mã số thuế: 0314752498

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GLOMEX

Mã số thuế: 0314083737

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GLOCALPB

Mã số thuế: 0316449401

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GLOBAL VINA

Mã số thuế: 0316918396

Tìm thông tin Doanh nghiệp