Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
7Bốc xếp hàng hóa5224
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LEAD WAY (Tên nước ngoài: LEAD WAY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3502407556, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 164 Phước Thắng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Tiến Hảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LEAF DECO

Mã số thuế: 4800918283

CÔNG TY TNHH LEADWINDOW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105276968

CÔNG TY TNHH LEADTEK

Mã số thuế: 3603303345

CÔNG TY TNHH LEADTECH

Mã số thuế: 0104395458

CÔNG TY TNHH LEADTECH

Mã số thuế: 0104009255

CÔNG TY TNHH LEADTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109025972

CÔNG TY TNHH LEADTAX

Mã số thuế: 0314404476

CÔNG TY TNHH LEADSOFT

Mã số thuế: 0109545114

CÔNG TY TNHH LEADSHIP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314318072

CÔNG TY TNHH LEADS CONSULTANCY VIETNAM

Mã số thuế: 0316916783

CÔNG TY TNHH LEADMENS

Mã số thuế: 0314684262

CÔNG TY TNHH LEADLINK BẮC NINH

Mã số thuế: 2300629219

CÔNG TY TNHH LEADINGEDGE CONNECTIONS

Mã số thuế: 0314630228

CÔNG TY TNHH LEADING WORLDWIDE

Mã số thuế: 0107067984

CÔNG TY TNHH LEADING VINA

Mã số thuế: 3502364912

CÔNG TY TNHH LEADING VIETNAM CONSULTANT

Mã số thuế: 0314430934

CÔNG TY TNHH LEADING TECH

Mã số thuế: 0315133726

CÔNG TY TNHH LEADING STAR

Mã số thuế: 0313304221

CÔNG TY TNHH LEADING HOURSE BANK

Mã số thuế: 2500645433

CÔNG TY TNHH LEADGROUP INDUSTRIAL

Mã số thuế: 1101379354

CÔNG TY TNHH LEADERTEK PRECISION INC

Mã số thuế: 0316922681

CÔNG TY TNHH LEADERTEC

Mã số thuế: 0315867075

CÔNG TY TNHH LEADERS

Mã số thuế: 0107329492

CÔNG TY TNHH LEADERSUP

Mã số thuế: 0313071351

CÔNG TY TNHH LEADERS ENG VINA

Mã số thuế: 2400868891

CÔNG TY TNHH LEADERS C&T VINA

Mã số thuế: 0108364323

CÔNG TY TNHH LEADER WIN SHOES

Mã số thuế: 1001152790

CÔNG TY TNHH LEADER VIỆT

Mã số thuế: 4201757799

CÔNG TY TNHH LEADER VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0316011872

CÔNG TY TNHH LEADER VINA

Mã số thuế: 0107710281

CÔNG TY TNHH LEADER POLYMER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106297329

CÔNG TY TNHH LEADER PACKING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702780331

CÔNG TY TNHH LEADER ELECTRIC APPLIANCE

Mã số thuế: 3603802016

CÔNG TY TNHH LEADER CHEMICAL

Mã số thuế: 1101810725

CÔNG TY TNHH LEADER CAPITAL HOLDINGS

Mã số thuế: 0314624143

Tìm thông tin Doanh nghiệp