Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAMURAI THÀNH DANH, Mã số thuế: 3502400247, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 125 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 10, khu phố 4, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANCOAT

Mã số thuế: 0402014073

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANCITY

Mã số thuế: 0313998241

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN YUE

Mã số thuế: 3702397016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN DE

Mã số thuế: 3702406486

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN CHU

Mã số thuế: 3602490205

Tìm thông tin Doanh nghiệp