Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo4631
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
5Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8710
6Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VT - DIS GROUP, Mã số thuế: 3502390454, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 4D9 Sương Nguyệt ánh, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MINH TOÀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VT MINH NHỰA

Mã số thuế: 2802946250

CÔNG TY TNHH VT MINH MẠCH

Mã số thuế: 2802946155

CÔNG TY TNHH VT MINH LA

Mã số thuế: 2802945994

CÔNG TY TNHH VT MEDIA

Mã số thuế: 0107638814

CÔNG TY TNHH VT MANIA

Mã số thuế: 0315160293

CÔNG TY TNHH VT MAI VÀNG

Mã số thuế: 2802946194

CÔNG TY TNHH VT MAI HỒNG

Mã số thuế: 2802946268

CÔNG TY TNHH VT LỮ HÀNH TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 3901209154

CÔNG TY TNHH VT LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0312916101

CÔNG TY TNHH VT LỘC HẰNG

Mã số thuế: 3301644980

CÔNG TY TNHH VT LINH LINH

Mã số thuế: 2802946317

CÔNG TY TNHH VT KHÁNH HƯNG

Mã số thuế: 6001615215

CÔNG TY TNHH VT JAC

Mã số thuế: 2601065887

CÔNG TY TNHH VT IMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801284096

CÔNG TY TNHH VT HỒNG ĐẠT

Mã số thuế: 0801221554

CÔNG TY TNHH VT HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0402028679

CÔNG TY TNHH VT HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0107931587

CÔNG TY TNHH VT HƯNG ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2802480298

CÔNG TY TNHH VT HUY TUYẾT

Mã số thuế: 2802950634

CÔNG TY TNHH VT HUY THÀNH

Mã số thuế: 0315992781

CÔNG TY TNHH VT HOÀNG TRANG

Mã số thuế: 2400865361

CÔNG TY TNHH VT HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2802275411

CÔNG TY TNHH VT HOÀNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 2802946204

CÔNG TY TNHH VT HOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107557121

CÔNG TY TNHH VT GLOBAL

Mã số thuế: 0312440373

CÔNG TY TNHH VT ELECTRONICS

Mã số thuế: 2700887207

CÔNG TY TNHH VT DƯƠNG DU

Mã số thuế: 0801191814

CÔNG TY TNHH VT DŨNG GIANG

Mã số thuế: 2802948480

CÔNG TY TNHH VT DIỆU MINH

Mã số thuế: 2802945867

CÔNG TY TNHH VT DIỆU LINH

Mã số thuế: 2802945923

CÔNG TY TNHH VT DIỆU ANH

Mã số thuế: 2802945948

CÔNG TY TNHH VT DESIGN

Mã số thuế: 4201833231

CÔNG TY TNHH VT DECOR

Mã số thuế: 4201748346

CÔNG TY TNHH VT CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0201989538

CÔNG TY TNHH VT COSMETIC VINA

Mã số thuế: 0315290503

CÔNG TY TNHH VT COMPUTER

Mã số thuế: 4201575735

CÔNG TY TNHH VT CLEAN

Mã số thuế: 0401993228

CÔNG TY TNHH VT CHIẾN LOAN

Mã số thuế: 2801943458

CÔNG TY TNHH VT CHEMICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106697912

CÔNG TY TNHH VT BẮC VIỆT

Mã số thuế: 2300974247

CÔNG TY TNHH VT BẮC BÌNH MINH

Mã số thuế: 0108628167

CÔNG TY TNHH VT BẢO NAM

Mã số thuế: 0700848797

CÔNG TY TNHH VT ANH MINH

Mã số thuế: 2802946162

CÔNG TY TNHH VT 789

Mã số thuế: 3502410439

CÔNG TY TNHH VT - XD HÙNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802842981

CÔNG TY TNHH VT - XD BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802470204

CÔNG TY TNHH VT - TM XUÂN PHÚC

Mã số thuế: 4101562186

CÔNG TY TNHH VT - MILISALE

Mã số thuế: 0316880336

CÔNG TY TNHH VT - DV - TM DUY LONG

Mã số thuế: 2802804390

CÔNG TY TNHH VT - DL & TM MINH LÝ

Mã số thuế: 2802298056

Tìm thông tin Doanh nghiệp