Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
3Cho thuê xe có động cơ7710
4Hoạt động cấp tín dụng khác64920
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Bán mô tô, xe máy4541
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
12Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
13Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
14Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tài Chính Ngôi Sao Việt (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tài Chính Ngôi Sao Việt), Mã số thuế: 3502358901, được thành lập ngày 29/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Như Phương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động cấp tín dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TÀI SẢN NHÀ ĐẤT

Mã số thuế: 0314550068

CÔNG TY TNHH TÀI QUANG MINH

Mã số thuế: 3603791685

CÔNG TY TNHH TÀI PHƯỢNG

Mã số thuế: 0316676524

CÔNG TY TNHH TÀI PHÚC QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701916590

CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT TÂY NINH

Mã số thuế: 3901314663

CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901944550

CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601203357

CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT LỘC

Mã số thuế: 5801361455

CÔNG TY TNHH TÀI NĂNG TAL

Mã số thuế: 0315841856

CÔNG TY TNHH TÀI NHÂN LỘC

Mã số thuế: 4001134532

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 0316698694

CÔNG TY TNHH TÀI MỘT SEN

Mã số thuế: 4001134476

CÔNG TY TNHH TÀI MINH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400523116

CÔNG TY TNHH TÀI MEDIA

Mã số thuế: 0315916646

CÔNG TY TNHH TÀI LỘC SỐ

Mã số thuế: 0315233907

CÔNG TY TNHH TÀI LỘC STORE

Mã số thuế: 0109702367

CÔNG TY TNHH TÀI LỘC NASA

Mã số thuế: 4900877087

CÔNG TY TNHH TÀI LONG PHÁT

Mã số thuế: 3702935218

CÔNG TY TNHH TÀI KÝ ĐA CAO

Mã số thuế: 0314920167

CÔNG TY TNHH TÀI HỒNG NHỰT CHÁNH

Mã số thuế: 1101902849

CÔNG TY TNHH TÀI HƯỜNG

Mã số thuế: 0108585611

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH XANH

Mã số thuế: 0108891143

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH VƯƠNG PHONG

Mã số thuế: 0315166023

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH VINFINTECH

Mã số thuế: 0108903021

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH TUẤN HƯNG

Mã số thuế: 1001148071

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THẮNG SOA

Mã số thuế: 2901935443

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THÔNG MINH

Mã số thuế: 0314947747

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH T92

Mã số thuế: 0109675025

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH QUỐC ANH

Mã số thuế: 2802518953

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 2500601429

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH QUANG LINH

Mã số thuế: 1001229475

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH PHẠM GIA

Mã số thuế: 1001129713

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH PHONG LOAN

Mã số thuế: 0801240719

Tìm thông tin Doanh nghiệp