Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
2Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG MINH THẮNG, Mã số thuế: 3502331829, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại đường Trần Phú, tổ 5, ấp Tây, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NHẬT EM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÚ

Mã số thuế: 3900921619

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 0101232416

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 1100156323

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG PHO

Mã số thuế: 1101782926

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHÃN

Mã số thuế: 1701856721

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHÂM

Mã số thuế: 5701738299

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 5600225639

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHUNG NS

Mã số thuế: 2802396078

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHIỆM

Mã số thuế: 2901262639

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NHI

Mã số thuế: 6400187339

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 6400162366

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 4800899062

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NGHỊ

Mã số thuế: 3501826138

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NAM

Mã số thuế: 4101090769

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG NAM HÀ

Mã số thuế: 5701802434

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG MẠNH

Mã số thuế: 3900887213

Tìm thông tin Doanh nghiệp