Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
3Chuẩn bị mặt bằng43120
4Hoàn thiện công trình xây dựng43300
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
10Hoạt động thể thao khác93190

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG LÂM SƠN, Mã số thuế: 3502331730, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 186 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN TOÀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DYMAN

Mã số thuế: 0104938344

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DXG

Mã số thuế: 3801253008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVT

Mã số thuế: 0402052713

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVN

Mã số thuế: 0312203936

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVIEWS

Mã số thuế: 0104573502

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DVIEWS

Mã số thuế: 0103045534

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DULO

Mã số thuế: 0107249663

Tìm thông tin Doanh nghiệp