Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG THANH NHƯ, Mã số thuế: 3501982289, được thành lập ngày 07/12/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 6 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ MỸ THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRINH NHUNG

Mã số thuế: 5500395771

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRINH CHIẾN

Mã số thuế: 5800980357

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRI ÂN 876C

Mã số thuế: 0316516792

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRI THỨC

Mã số thuế: 3100588246

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG VĨNH KIM

Mã số thuế: 1701963748

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG VÕ

Mã số thuế: 0316003656

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG VY

Mã số thuế: 5900700437

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG VY

Mã số thuế: 3701749522

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TÙNG AN

Mã số thuế: 1401231013

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG TRINH

Mã số thuế: 3701799273

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG THUỲ

Mã số thuế: 6001021067

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRANG THU ANH

Mã số thuế: 3602956285

Tìm thông tin Doanh nghiệp