Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú55

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỘC AN (Tên nước ngoài: LOC AN TRAVEL CO., LTD), Mã số thuế: 3501951097, được thành lập ngày 28/10/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 55 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI THANH TƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỮ HÀNH BQD

Mã số thuế: 3801158202

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỢI HẢI

Mã số thuế: 0104006656

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỘC CHÂU

Mã số thuế: 2901379330

CÔNG TY TNHH DU LỊCH LỘC BÌNH

Mã số thuế: 5801241944

Tìm thông tin Doanh nghiệp