Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0990
3Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
4Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
5Thoát nước và xử lý nước thải3700
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
7Thu gom rác thải không độc hại3811
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
11Xây dựng nhà để ở4101
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Chuẩn bị mặt bằng4312
17Phá dỡ4311
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
20Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
21Hoàn thiện công trình xây dựng4330
22Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
23Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
26Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
27Cho thuê xe có động cơ7710
28Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CUNG CẦU, Mã số thuế: 3401221410, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Quốc lộ 1A, Khu dân cư Bến Lội, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI NGỌC THANH HIẾU, Số điện thoại: 0948923095, Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Khu dân cư Bến Lội, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp