Ngành nghề kinh doanh

1Trồng cây lâu năm khác0129
2Chăn nuôi trâu, bò0141
3Chăn nuôi dê, cừu0144
4Chăn nuôi lợn0145
5Chăn nuôi gia cầm0146
6Chăn nuôi khác0149
7Trồng cây ăn quả0121
8Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
9Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
10Khai thác gỗ0220
11Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
12Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
13Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
14Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
15Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VOF BÌNH THUẬN, Mã số thuế: 3401221403, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Km 1709 Quốc Lộ 1A, thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ THỦY, Số điện thoại: 0903644973, Địa chỉ: Km 1709 Quốc Lộ 1A, thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VONADO

Mã số thuế: 0901097484

CÔNG TY TNHH VON ARDENNE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314741224

CÔNG TY TNHH VOLVO

Mã số thuế: 0106988291

CÔNG TY TNHH VOLVOX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106682190

CÔNG TY TNHH VOLUNTEER HOUSE VIETNAM

Mã số thuế: 0313647765

CÔNG TY TNHH VOLUM360

Mã số thuế: 0314776957

CÔNG TY TNHH VOLTRON (NTNN)

Mã số thuế: 0315639632

CÔNG TY TNHH VOLTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315447218

CÔNG TY TNHH VOLTA TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400360870

CÔNG TY TNHH VOLSWAGEN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107483776

CÔNG TY TNHH VOLKSLIFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107572440

CÔNG TY TNHH VOLKER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108599212

CÔNG TY TNHH VOLIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109618330

CÔNG TY TNHH VOLGA VN

Mã số thuế: 0310848819

CÔNG TY TNHH VOLGA TRADE

Mã số thuế: 0107401075

CÔNG TY TNHH VOLGA SOLAR

Mã số thuế: 4001195091

CÔNG TY TNHH VOLCANO

Mã số thuế: 4300799422

CÔNG TY TNHH VOLCAFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603189255

CÔNG TY TNHH VOLCAFE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3603277007

CÔNG TY TNHH VOL GROUP

Mã số thuế: 0316011488

CÔNG TY TNHH VOKOL INSURANCE SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316139664

CÔNG TY TNHH VOITH HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108712845

CÔNG TY TNHH VOITH HYDRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107712909

CÔNG TY TNHH VOIS VIETNAM

Mã số thuế: 0314550244

CÔNG TY TNHH VOIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104904070

CÔNG TY TNHH VOIR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102046823

CÔNG TY TNHH VOIMIN

Mã số thuế: 0316184138

CÔNG TY TNHH VOICESOFSALE VIETNAM

Mã số thuế: 0314581193

CÔNG TY TNHH VOIADS

Mã số thuế: 0315693975

CÔNG TY TNHH VOI Á TOURS

Mã số thuế: 0106236661

CÔNG TY TNHH VOI VÀNG

Mã số thuế: 0313276408

CÔNG TY TNHH VOI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105416767

CÔNG TY TNHH VOI TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001624033

CÔNG TY TNHH VOI THÁI CHEMICAL

Mã số thuế: 0316682380

CÔNG TY TNHH VOI PRODUCTIONS

Mã số thuế: 0315591902

CÔNG TY TNHH VOI LA

Mã số thuế: 1101785490

CÔNG TY TNHH VOI CON ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801323428

CÔNG TY TNHH VOI & HƯƠU CAO CỔ

Mã số thuế: 0314508595

CÔNG TY TNHH VOGUE RESORT

Mã số thuế: 4201682039

CÔNG TY TNHH VOGTEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315570229

CÔNG TY TNHH VOF

Mã số thuế: 4201764588

CÔNG TY TNHH VOFF

Mã số thuế: 0313231492

Tìm thông tin Doanh nghiệp