Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
2Dịch vụ ăn uống khác5629
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
7Xây dựng nhà để ở4101
8Xây dựng nhà không để ở4102
9Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
10Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật1040
13Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
14Xây dựng công trình công ích khác4229

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯỢNG GIA VĨNH, Mã số thuế: 3401217083, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 1, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUỐC BẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình công ích khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THẠCH CAO MIỀN NAM

Mã số thuế: 0311024620

CÔNG TY TNHH THẠCH CAO HẠ LONG

Mã số thuế: 5701690625

CÔNG TY TNHH THẠCH CAO HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 5801434142

CÔNG TY TNHH THẠCH CAO HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0314553189

CÔNG TY TNHH THẠCH CAO CHÍ CƯỜNG

Mã số thuế: 3702823867

CÔNG TY TNHH THẠCH BẢO PHÁT

Mã số thuế: 2902039344

CÔNG TY TNHH THẠCH BẢO GIA

Mã số thuế: 3603199581

CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH SƠN

Mã số thuế: 5801209877

CÔNG TY TNHH THẠCH BÀN

Mã số thuế: 2400767766

CÔNG TY TNHH THẠCH BARRON

Mã số thuế: 0315639216

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH

Mã số thuế: 2901215621

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH ÚC

Mã số thuế: 0311819680

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH VŨ

Mã số thuế: 0108685648

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH VÀNG

Mã số thuế: 0312161027

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH TRẮNG

Mã số thuế: 0314397620

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201609695

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH MINH

Mã số thuế: 0315034901

CÔNG TY TNHH THẠCH ANH KHẢI HƯNG

Mã số thuế: 3702136222

CÔNG TY TNHH THẠC PHONG

Mã số thuế: 3702738918

CÔNG TY TNHH THƯỢNG ĐỈNH FOOD

Mã số thuế: 0109745307

CÔNG TY TNHH THƯỢNG ĐẠT KT

Mã số thuế: 0801363083

CÔNG TY TNHH THƯỢNG YẾN

Mã số thuế: 0314570561

CÔNG TY TNHH THƯỢNG XUÂN

Mã số thuế: 2400503971

CÔNG TY TNHH THƯỢNG VĨNH

Mã số thuế: 0201608704

CÔNG TY TNHH THƯỢNG TÍN

Mã số thuế: 0310767052

CÔNG TY TNHH THƯỢNG TRỤ

Mã số thuế: 3001682262

CÔNG TY TNHH THƯỢNG THỨ

Mã số thuế: 1001095221

CÔNG TY TNHH THƯỢNG THƯỢNG

Mã số thuế: 3702580318

CÔNG TY TNHH THƯỢNG QUỲNH ANH

Mã số thuế: 1801641102

CÔNG TY TNHH THƯỢNG PHẨM (NTNN)

Mã số thuế: 0315621346

CÔNG TY TNHH THƯỢNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0310476060

CÔNG TY TNHH THƯỢNG PHÚ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1702141074

CÔNG TY TNHH THƯỢNG PHI

Mã số thuế: 2300778436

CÔNG TY TNHH THƯỢNG NGHIỆP

Mã số thuế: 3702495599

CÔNG TY TNHH THƯỢNG LƯU

Mã số thuế: 0313936220

CÔNG TY TNHH THƯỢNG KIẾT

Mã số thuế: 0312854582

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108446720

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẠC

Mã số thuế: 0314535743

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HÀO

Mã số thuế: 0316007717

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HÀN

Mã số thuế: 0401933860

CÔNG TY TNHH THƯỢNG HUẾ

Mã số thuế: 1000903571

Tìm thông tin Doanh nghiệp