Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Chăn nuôi lợn0145
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
4Chăn nuôi trâu, bò0141
5Chăn nuôi khác0149
6Chăn nuôi gia cầm0146

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TIÊN PHONG, Mã số thuế: 3401205715, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 105, Đường 766, Thôn 2, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thúy Vi

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV NI NA HOA HỒNG

Mã số thuế: 0310527075

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT VÂN TIẾN

Mã số thuế: 3801248061

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT TÂN

Mã số thuế: 2001292373

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3901310348

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT TRANG TÂY NINH

Mã số thuế: 3901217437

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT NHỰT HƯƠNG

Mã số thuế: 3901207090

CÔNG TY TNHH MTV NHỰT HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702895237

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0312055533

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA THẾ HƯNG

Mã số thuế: 1101792811

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA QUANG VINH

Mã số thuế: 0801291223

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA PHÚ NGỌC

Mã số thuế: 0310565112

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA PHÚ MỸ

Mã số thuế: 3502371116

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA PHÚ HÀO

Mã số thuế: 0314740206

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0313209377

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA MẠNH PHÁT

Mã số thuế: 3603711739

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA MINH ĐẠT

Mã số thuế: 0312246993

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA MINH HUY

Mã số thuế: 0314672570

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA MAI LY

Mã số thuế: 0401777033

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 0311074526

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA INT

Mã số thuế: 4001185199

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA HƯNG LONG LA

Mã số thuế: 1101853292

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA DUY LINH

Mã số thuế: 0314726970

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BẢO TRÂM

Mã số thuế: 3702483480

CÔNG TY TNHH MTV NHỚT THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2001294331

CÔNG TY TNHH MTV NHỚ THƯƠNG

Mã số thuế: 4900865349

CÔNG TY TNHH MTV NHỊ HOA HỒNG

Mã số thuế: 0311952562

CÔNG TY TNHH MTV NHỊ CHÂU

Mã số thuế: 0312160633

CÔNG TY TNHH MTV NHỊ BÔNG

Mã số thuế: 0401957290

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT

Mã số thuế: 3101085968

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT ĐĂNG KHÔI

Mã số thuế: 0402039416

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT VƯỢNG

Mã số thuế: 0108842795

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT VÂN PHONG

Mã số thuế: 3603797969

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TẤN SPORT

Mã số thuế: 1501087814

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TẤN PHÁT MC

Mã số thuế: 0311169538

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TÀI TRUNG

Mã số thuế: 0312019503

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TRUNG ĐÔ

Mã số thuế: 0401722080

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TOÀN PHÁT

Mã số thuế: 1500994665

Tìm thông tin Doanh nghiệp