Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
3Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
4Đại lý du lịch79110
5Điều hành tua du lịch79120
6Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
7Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
8Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
9Dịch vụ điều tra80300
10Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
11Vệ sinh chung nhà cửa81210
12Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
13Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
14Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110
15Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
16Giáo dục trung học cơ sở85311
17Giáo dục trung học phổ thông85312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRÍ THỊNH (Tên nước ngoài: TRI THINH GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3401201407, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại M65 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Nguyễn Vân Hương, Số điện thoại: 02523751050, Địa chỉ: M65 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp