Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
9Cho thuê xe có động cơ7710
10Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV PHOTOCOPY IN ẤN MINH TÂM, Mã số thuế: 3401201196, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 88 Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Tâm, Số điện thoại: 02523823574, Địa chỉ: Số 88 Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN AN HUY

Mã số thuế: 0316191833

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TOÀN THƯ

Mã số thuế: 1702194397

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 1501027212

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3602315411

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT THIÊN HÙNG

Mã số thuế: 0401724585

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT QUANG KHAI

Mã số thuế: 0316175091

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT PHƯỚC LỘC

Mã số thuế: 0311305364

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 3401203330

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 4500534984

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT NGÂN LỘC

Mã số thuế: 0401977498

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT MẠNH TRƯỜNG

Mã số thuế: 0401754364

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0108616450

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LỘC SAN

Mã số thuế: 0401798259

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LỘC NGUYỄN

Mã số thuế: 3901297224

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LỘC HÒA

Mã số thuế: 0401821758

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT LÊ DƯƠNG

Mã số thuế: 1501100310

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT HƯNG SƠN

Mã số thuế: 4001203521

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT HÀ

Mã số thuế: 3701769381

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT HUY TUẤN

Mã số thuế: 1101860959

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT HUY BẮC SƠN

Mã số thuế: 4900707864

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 0401894227

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT GIA LỘC

Mã số thuế: 1501016524

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT DUY NHA MÂN

Mã số thuế: 1402070344

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT CHUNG

Mã số thuế: 4900643120

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT AN LỢI

Mã số thuế: 0401329472

CÔNG TY TNHH MTV PHÁC THẢO VI NA

Mã số thuế: 0310669383

CÔNG TY TNHH MTV PHU TSAR

Mã số thuế: 0801168396

CÔNG TY TNHH MTV PHP

Mã số thuế: 5300725856

CÔNG TY TNHH MTV PHOTOCOPY LUẬN

Mã số thuế: 2200726949

Tìm thông tin Doanh nghiệp