Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Phá dỡ4311
7Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI THẬP NHẤT LỘC, Mã số thuế: 3401190515, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 199 Bùi Thị Xuân, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUÝ LỘC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐIỆN HB

Mã số thuế: 4201635173

Tìm thông tin Doanh nghiệp