Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
2Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÈO HAPPY, Mã số thuế: 3401184751, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 03 Đường Ngư ông, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN PHẠM VÂN AN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÍN

Mã số thuế: 2001185438

Tìm thông tin Doanh nghiệp