Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Tuấn (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Tuấn), Mã số thuế: 3401172428, được thành lập ngày 31/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 66 Tôn Đức Thắng, KP2, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Trần Lai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp