Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG WIN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG WIN), Mã số thuế: 3401146185, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 25 Âu Dương Lân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THI, Số điện thoại: 0946622716, Địa chỉ: 25 Âu Dương Lân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HS

Mã số thuế: 0314371005

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HST

Mã số thuế: 5300523144

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HSL

Mã số thuế: 2500640403

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HRD

Mã số thuế: 0108843527

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HQT

Mã số thuế: 0201254653

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HQ-779

Mã số thuế: 3002198858

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HPQ

Mã số thuế: 0109745811

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HPKS

Mã số thuế: 0801314512

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HPIF

Mã số thuế: 0201180088

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOẰNG ÂN

Mã số thuế: 0313966169

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNH TÍN

Mã số thuế: 0313152794

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNH MINH

Mã số thuế: 0107756166

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 3101065369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG YÊN

Mã số thuế: 0315059261

Tìm thông tin Doanh nghiệp