Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510
2Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại38210
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Bán buôn thực phẩm4632
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
12Hoạt động dịch vụ trồng trọt01610
13Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
14Khai thác gỗ02210
15Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
16Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
17Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
18Đại lý du lịch79110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT VINH, Mã số thuế: 3400934497, được thành lập ngày 09/09/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khách sạn Kim Dung, Khu phố 5, Thị trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng rừng và chăm sóc rừng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp