Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Dịch vụ ăn uống khác5629
5Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ PHÊ ƠI (Tên nước ngoài: TEA AND COFFEE OI CO., LTD), Mã số thuế: 3301676171, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 110 Chi Lăng, Phường Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Hữu Phước

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRÁC TƯỜNG STONE

Mã số thuế: 0313635382

CÔNG TY TNHH TRÁC NGỌC

Mã số thuế: 2600948093

CÔNG TY TNHH TRÁC LÂM

Mã số thuế: 0315460071

CÔNG TY TNHH TRÁC KIẾN

Mã số thuế: 5801418983

CÔNG TY TNHH TRÁC HỮU

Mã số thuế: 0312888711

CÔNG TY TNHH TRÁC DOẢN

Mã số thuế: 1201639165

CÔNG TY TNHH TRÀO LƯU MỚI

Mã số thuế: 0313942538

CÔNG TY TNHH TRÀNG THI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109382212

CÔNG TY TNHH TRÀNG DUỆ

Mã số thuế: 0201163332

CÔNG TY TNHH TRÀNG CÁT

Mã số thuế: 0201305523

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN

Mã số thuế: 0102036266

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN XANH

Mã số thuế: 0105397289

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN XANH SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314740478

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN VIỆT

Mã số thuế: 0312057474

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN TRAVEL

Mã số thuế: 2700844309

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0106525166

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001055934

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN PHÁT

Mã số thuế: 3602463882

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700888761

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN HẠ LONG

Mã số thuế: 5701549566

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN HÀ NAM

Mã số thuế: 0700795432

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN ECO HOMESTAY

Mã số thuế: 2700841844

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN DISCOVERY

Mã số thuế: 2700872962

CÔNG TY TNHH TRÀNG AN 39

Mã số thuế: 2700893553

CÔNG TY TNHH TRÀM SEN

Mã số thuế: 1402136757

CÔNG TY TNHH TRÀM DƯỢC

Mã số thuế: 3901237521

CÔNG TY TNHH TRÀM CHIM VIỆT

Mã số thuế: 0401729061

CÔNG TY TNHH TRÀ-CÀ PHÊ THIÊN LỘC

Mã số thuế: 0312308858

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 5801248354

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐỎ

Mã số thuế: 0314767945

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐỎ BSPOKE (NTNN)

Mã số thuế: 0315429265

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 0313376963

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 0315873449

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐÁ ÔNG ĐÙM

Mã số thuế: 0316643769

CÔNG TY TNHH TRÀ ĐÀI CHUNG

Mã số thuế: 0107500982

CÔNG TY TNHH TRÀ Ô LONG VIỆT

Mã số thuế: 5801430116

CÔNG TY TNHH TRÀ XANH VŨ GIA

Mã số thuế: 0315366953

CÔNG TY TNHH TRÀ XANH FUJI

Mã số thuế: 0312369385

CÔNG TY TNHH TRÀ VỆ VIỆT HẰNG

Mã số thuế: 5801208520

CÔNG TY TNHH TRÀ VẠN NIÊN

Mã số thuế: 0314115837

CÔNG TY TNHH TRÀ VƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 5800903553

CÔNG TY TNHH TRÀ VÀNG

Mã số thuế: 0315122361

Tìm thông tin Doanh nghiệp