Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
11Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
17Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
18Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGÂN ANH, Mã số thuế: 3301670613, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu định cư Thủy An, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Viết Hải, Số điện thoại: 0888012599, Địa chỉ: Khu định cư Thủy An, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp