Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Lập trình máy vi tính6201
3Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
5Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
6Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KOOGIO (Tên nước ngoài: KOOGIO), Mã số thuế: 3301653537, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 37 ấu Triệu, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG LÊ HOÀI PHONG, Số điện thoại: 0762623238, Địa chỉ: 37 ấu Triệu, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KỲ THANH

Mã số thuế: 2802502738

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KỲ PHẠM

Mã số thuế: 0401622720

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KỲ PHÁT

Mã số thuế: 6001013651

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KỲ NGỘ

Mã số thuế: 0312617380

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KẾT LINH

Mã số thuế: 2200622883

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KẾ THOA

Mã số thuế: 4600937088

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KẸO NGON

Mã số thuế: 0401626115

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KẸO KIM THOA

Mã số thuế: 1201499197

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÝ XUÂN

Mã số thuế: 6101190453

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÝ LỢI

Mã số thuế: 3301570633

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÍNH LAN

Mã số thuế: 1001116217

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÍNH HÓA

Mã số thuế: 4400990221

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KÊ TA

Mã số thuế: 5900788897

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KYM KYM NHUNG

Mã số thuế: 6001384656

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KY BUM

Mã số thuế: 0310543038

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KVT - GIA LAI

Mã số thuế: 5900811899

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KUBIC

Mã số thuế: 0106902294

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KS VICTORY

Mã số thuế: 2802293428

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KS TUẤN CHÂU

Mã số thuế: 0401525928

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KS THÚY

Mã số thuế: 0312725322

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KS NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0309729422

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KS HOÀNG TỬ

Mã số thuế: 4201593036

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KP ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 5901022600

Tìm thông tin Doanh nghiệp