Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Sản xuất đồ điện dân dụng2750
5In ấn1811
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HAPPY CREATIVE, Mã số thuế: 3301645423, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 38 Phú Mộng, Phường Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HUỲNH ANH THỊNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HAPPY HOUSE

Mã số thuế: 4201673637

CÔNG TY TNHH HAPPY HOUSE VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0402083581

CÔNG TY TNHH HAPPY HOUSE VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0401821187

CÔNG TY TNHH HAPPY HOUSE MAI DỊCH

Mã số thuế: 0109221984

CÔNG TY TNHH HAPPY HOUSE BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101574583

CÔNG TY TNHH HAPPY HOME

Mã số thuế: 0312617775

CÔNG TY TNHH HAPPY HOME HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108448566

CÔNG TY TNHH HAPPY HOLIDAY

Mã số thuế: 0106439125

CÔNG TY TNHH HAPPY HEALTH

Mã số thuế: 0312610924

CÔNG TY TNHH HAPPY HATCH TECH

Mã số thuế: 0315513647

CÔNG TY TNHH HAPPY HANDS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109113139

CÔNG TY TNHH HAPPY H&B HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0107891736

CÔNG TY TNHH HAPPY GROUP

Mã số thuế: 0315975514

CÔNG TY TNHH HAPPY GROUP

Mã số thuế: 0314083952

CÔNG TY TNHH HAPPY GREEN

Mã số thuế: 0313309653

CÔNG TY TNHH HAPPY GREEN WORLD

Mã số thuế: 0107955524

CÔNG TY TNHH HAPPY GO

Mã số thuế: 0310678282

CÔNG TY TNHH HAPPY GOODS

Mã số thuế: 0202110767

CÔNG TY TNHH HAPPY GOLF

Mã số thuế: 0312986042

CÔNG TY TNHH HAPPY GOLD

Mã số thuế: 0314292995

CÔNG TY TNHH HAPPY GO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108427767

CÔNG TY TNHH HAPPY GLOBAL CITIZEN

Mã số thuế: 2601016953

CÔNG TY TNHH HAPPY GLOBAL AVIATION

Mã số thuế: 0316326872

CÔNG TY TNHH HAPPY GARDEN

Mã số thuế: 1301035304

CÔNG TY TNHH HAPPY GARDEN HOUSE

Mã số thuế: 0314584980

CÔNG TY TNHH HAPPY GARDEN BAN MÊ

Mã số thuế: 6001664212

CÔNG TY TNHH HAPPY GARAGE

Mã số thuế: 0313444130

CÔNG TY TNHH HAPPY FOOD ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603447805

CÔNG TY TNHH HAPPY FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105853301

CÔNG TY TNHH HAPPY FLIGHT

Mã số thuế: 0107667452

CÔNG TY TNHH HAPPY FIRST

Mã số thuế: 0313581560

CÔNG TY TNHH HAPPY FIRE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108696960

CÔNG TY TNHH HAPPY FIELD

Mã số thuế: 3702564404

CÔNG TY TNHH HAPPY FERTILIZER

Mã số thuế: 0315565476

CÔNG TY TNHH HAPPY FEET SPA

Mã số thuế: 0315392128

CÔNG TY TNHH HAPPY FARMER

Mã số thuế: 0316620419

CÔNG TY TNHH HAPPY FARM THANH HÓA

Mã số thuế: 2802878071

CÔNG TY TNHH HAPPY FARM TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0313798940

CÔNG TY TNHH HAPPY FAMILY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108679228

CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH CENTER

Mã số thuế: 5801456146

CÔNG TY TNHH HAPPY ENDING

Mã số thuế: 0315887191

CÔNG TY TNHH HAPPY EDUCATION

Mã số thuế: 0108742166

CÔNG TY TNHH HAPPY EBISU

Mã số thuế: 1301107943

CÔNG TY TNHH HAPPY DREAM

Mã số thuế: 5801376148

CÔNG TY TNHH HAPPY DECOR

Mã số thuế: 3702913052

CÔNG TY TNHH HAPPY DAY

Mã số thuế: 0312949749

Tìm thông tin Doanh nghiệp