Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các cơ sở thể thao93110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

SÂN BÓNG ĐÁ MINI CỎ NHÂN TẠO THUẬN AN THUỘC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ, Mã số thuế: 3301357062-001, được thành lập ngày 24/01/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN CƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

SƯ ĐOÀN 302

Mã số thuế: 3603408355

SƯ ĐOÀN 2

Mã số thuế: 5901136654

SƯ ĐOÀN 10

Mã số thuế: 6101255647

SƠNTHANH TRUNG

Mã số thuế: 2100546029

SƠN ĐÔNG QUẢNG CÁO

Mã số thuế: 0105966009

SƠN VIỆT CƯỜNG

Mã số thuế: 0311638839

SƠN UYÊN GREEN

Mã số thuế: 5801341360-001

SƠN TÂM (LÊ HỒNG SƠN)

Mã số thuế: 3502009851

SƠN TRẦN THANH TRÚC

Mã số thuế: 1602131548

SƠN TIẾN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3702964177

SƠN THỊ ÁNH KIM

Mã số thuế: 0315974535

SƠN THỊ SÔ PHANH

Mã số thuế: 2100530854

SƠN THỊ SÀ KHƯƠNG

Mã số thuế: 2200777894

SƠN THỊ NGỌC DUNG

Mã số thuế: 1501105728

SƠN THỊ MA NI

Mã số thuế: 2100533132

SƠN THỊ KIỀU THU

Mã số thuế: 6400220184

SƠN THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 0310920102

SƠN THỊ DIỄM MY

Mã số thuế: 0313853172

SƠN THỊ CẨM TÚ

Mã số thuế: 1801691223

SƠN THƯƠNG

Mã số thuế: 1702233889

SƠN THÀNH HIỆP

Mã số thuế: 3702061873

SƠN THANH MINH

Mã số thuế: 1301039732

SƠN SÔM PHIA RI

Mã số thuế: 2100541768

SƠN QUANG PHÚC

Mã số thuế: 8566553255

SƠN PU NC TRƯỜNG THÀNH 5

Mã số thuế: 3702318737

SƠN NY

Mã số thuế: 2100622470

SƠN NHẬT TRƯỜNG

Mã số thuế: 1900554637

SƠN NGỌC THANH THA

Mã số thuế: 2100511516

SƠN NGỌC HOA

Mã số thuế: 0316836344

SƠN HẠNH

Mã số thuế: 0104572749

SƠN HÀ BẢO AN

Mã số thuế: 0104949265

SƠN HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 2200754417

SƠN HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 1801231610

SƠN DUNG

Mã số thuế: 3801248590

SƠN DIỆU

Mã số thuế: 8400054935

SƠN BÌNH (HÀ SƠN BÌNH)

Mã số thuế: 3702945167

SƠN ANH

Mã số thuế: 0104578733

SÙNG THỊ TRÀ

Mã số thuế: 5100342158

SÙNG THỊ CỌT

Mã số thuế: 5100342126

SÙNG SÍN THÌN

Mã số thuế: 5100341940

SÙNG MÍ CÒ

Mã số thuế: 5100487763

SÔ HỜ SƠN

Mã số thuế: 8448733861

SÍU CẮM SỀNH

Mã số thuế: 5701974987

SÌN SỬ CHẤN

Mã số thuế: 5100342856

SÈNG THỊ NGA

Mã số thuế: 5100371060

SÈN ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 5100370846

SÈN MINH THẮNG

Mã số thuế: 5100342567

SÂN CHƠI THỂ THAO CÔNG LINH

Mã số thuế: 1800518272-001

SÂN BÓNG ĐÁ MINI HÒA PHÁT

Mã số thuế: 1300698348

Tìm thông tin Doanh nghiệp