Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
4Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng nhà không để ở4102
7Xây dựng công trình đường bộ4212
8Xây dựng công trình điện4221
9Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
10Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
11Phá dỡ4311
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
16Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
17Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
18Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
19Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
20Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
21Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
22Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá2396

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THANH THANH TÚ QT, Mã số thuế: 3200721420, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn An Mỹ, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG QUỐC HOÀN, Số điện thoại: 0945567246, Địa chỉ: Thôn An Mỹ, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THANH THẢO NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901898382

CÔNG TY TNHH THANH THẢO HD

Mã số thuế: 0801316100

CÔNG TY TNHH THANH THẢO GARMENT

Mã số thuế: 5801423581

CÔNG TY TNHH THANH THẢO BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400873919

CÔNG TY TNHH THANH THẢO AN

Mã số thuế: 0315460473

CÔNG TY TNHH THANH THẢO - VIỆT NAM

Mã số thuế: 2801591679

CÔNG TY TNHH THANH THƯỞNG

Mã số thuế: 6200044855

CÔNG TY TNHH THANH THƯ

Mã số thuế: 0309779857

CÔNG TY TNHH THANH THĂNG

Mã số thuế: 3100981376

CÔNG TY TNHH THANH THÚY VINA

Mã số thuế: 0311991586

CÔNG TY TNHH THANH THÚY PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600942856

CÔNG TY TNHH THANH THÚY NGUYỄN 36

Mã số thuế: 2802500427

CÔNG TY TNHH THANH THÚY NATURAL

Mã số thuế: 3801255767

CÔNG TY TNHH THANH THÚY LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400485728

CÔNG TY TNHH THANH THÚY HD

Mã số thuế: 0801337950

CÔNG TY TNHH THANH THÚY GỖ VIỆT

Mã số thuế: 0314416658

CÔNG TY TNHH THANH THÚY GOLD

Mã số thuế: 3901227989

CÔNG TY TNHH THANH THÚY AN

Mã số thuế: 0401592265

CÔNG TY TNHH THANH THÙY MAI

Mã số thuế: 2802564692

CÔNG TY TNHH THANH THÙY DUNG

Mã số thuế: 5801202649

CÔNG TY TNHH THANH THÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0401824131

CÔNG TY TNHH THANH THÁI HÒA

Mã số thuế: 3602268641

CÔNG TY TNHH THANH THÁI AN

Mã số thuế: 3602931523

CÔNG TY TNHH THANH THÀNH VƯƠNG

Mã số thuế: 3400974034

CÔNG TY TNHH THANH THÀNH TẤN

Mã số thuế: 0314697920

CÔNG TY TNHH THANH THÀNH TÚ

Mã số thuế: 0314812267

CÔNG TY TNHH THANH THÀNH TUỆ

Mã số thuế: 2901626364

CÔNG TY TNHH THANH THÀNH MAI

Mã số thuế: 2300758648

CÔNG TY TNHH THANH TH

Mã số thuế: 2802812585

CÔNG TY TNHH THANH THY

Mã số thuế: 6300127216

CÔNG TY TNHH THANH THY TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201588834

CÔNG TY TNHH THANH THUẬT

Mã số thuế: 3702580332

CÔNG TY TNHH THANH THU THẢO

Mã số thuế: 4201526209

CÔNG TY TNHH THANH THU NGÂN

Mã số thuế: 0314167909

CÔNG TY TNHH THANH THIỆN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801222853

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN VÂN

Mã số thuế: 2901528857

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN PHONG

Mã số thuế: 5801055962

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN MINH

Mã số thuế: 0315699663

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 3702520982

CÔNG TY TNHH THANH THIÊN AN

Mã số thuế: 1602071497

CÔNG TY TNHH THANH THAO

Mã số thuế: 0309716279

CÔNG TY TNHH THANH THANH

Mã số thuế: 2300533281

CÔNG TY TNHH THANH THANH ĐỨC

Mã số thuế: 3603314146

CÔNG TY TNHH THANH THANH ĐẠT

Mã số thuế: 5801193017

CÔNG TY TNHH THANH THANH ĐẠI LỘ

Mã số thuế: 0107557509

CÔNG TY TNHH THANH THANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108009953

CÔNG TY TNHH THANH THANH VIỄN

Mã số thuế: 3702475909

Tìm thông tin Doanh nghiệp