Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
2Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
3Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
4Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
5Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
8Trồng cây cà phê0126
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
11Bán buôn đồ uống4633
12Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào4634
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Đại lý, môi giới, đấu giá4610
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
16Bán buôn tổng hợp4690
17Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU GOLD HERBAL (Tên nước ngoài: GOLD HERBAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 3200721413, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VĂN THỊ NGỌC LAN, Số điện thoại: 0835753999, Địa chỉ: Thôn Định Sơn, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU KFC

Mã số thuế: 3200639938

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU HPQ

Mã số thuế: 0109019263

Tìm thông tin Doanh nghiệp