Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
3Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
4Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
5Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
6Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BẢO LÂM (Tên nước ngoài: BAO LAM PRODUCTION TRADING LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 3200721396, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Cồn Cỏ, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG THỊ GÁI, Số điện thoại: 0903582333, Địa chỉ: Đường Cồn Cỏ, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp