Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
5Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
6Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
7Quảng cáo7310
8In ấn1811
9Dịch vụ liên quan đến in1812
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
11Xây dựng nhà để ở4101
12Xây dựng nhà không để ở4102
13Xây dựng công trình đường bộ4212
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình điện4221
16Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
17Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
18Xây dựng công trình thủy4291
19Xây dựng công trình khai khoáng4292
20Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
21Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
22Phá dỡ4311
23Chuẩn bị mặt bằng4312
24Lắp đặt hệ thống điện4321
25Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
26Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
27Hoàn thiện công trình xây dựng4330
28Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
29Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THÀNH ANH QUẢNG TRỊ (Tên nước ngoài: THANH ANH QUANG TRI LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 3200718763, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà ông Dương Xuân Thành, thôn Tân An, Xã Hiền Thành, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DƯƠNG XUÂN THÀNH, Số điện thoại: 0375554448, Địa chỉ: Nhà ông Dương Xuân Thành, thôn Tân An, Xã Hiền Thành, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG AUTO

Mã số thuế: 1001072224

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG ATQ

Mã số thuế: 2700900962

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG ANH

Mã số thuế: 0316447309

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG AN HÒA

Mã số thuế: 3901307200

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG AL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109274866

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG A&P

Mã số thuế: 0315759150

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 868

Mã số thuế: 5100460962

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 82 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109312487

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 18

Mã số thuế: 4800908528

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 168

Mã số thuế: 6300329692

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 01

Mã số thuế: 5400509351

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG - TĐ

Mã số thuế: 2802461672

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG - SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314508108

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG - HÀ NAM

Mã số thuế: 0700601101

CÔNG TY TNHH THÀNH CÁT

Mã số thuế: 1801148384

CÔNG TY TNHH THÀNH CÁT ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 0601178566

CÔNG TY TNHH THÀNH COIN

Mã số thuế: 3502359736

CÔNG TY TNHH THÀNH CHÍNH PHÁT

Mã số thuế: 4401040085

CÔNG TY TNHH THÀNH CHÍ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600996481

CÔNG TY TNHH THÀNH CHÀO

Mã số thuế: 1402109633

CÔNG TY TNHH THÀNH CHUNG PT

Mã số thuế: 2600938377

CÔNG TY TNHH THÀNH CHUNG PHÁT

Mã số thuế: 3603458388

CÔNG TY TNHH THÀNH CHUNG AUTO

Mã số thuế: 0600805207

CÔNG TY TNHH THÀNH CHUNG AUDIO

Mã số thuế: 1001135957

CÔNG TY TNHH THÀNH CHUNG AN

Mã số thuế: 0901096515

CÔNG TY TNHH THÀNH CAO ĐẠT

Mã số thuế: 3702547381

CÔNG TY TNHH THÀNH BỊU SIM

Mã số thuế: 2301059184

CÔNG TY TNHH THÀNH BẮC ĐỘI CUNG

Mã số thuế: 2802501290

CÔNG TY TNHH THÀNH BẢO TÍN

Mã số thuế: 4300552136

CÔNG TY TNHH THÀNH BẢO NAM 79

Mã số thuế: 6101264105

CÔNG TY TNHH THÀNH BẢO GIA LAI

Mã số thuế: 5901056222

CÔNG TY TNHH THÀNH BẢO ANH

Mã số thuế: 3602325219

CÔNG TY TNHH THÀNH BẢN 86

Mã số thuế: 5701414978

CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314661177

CÔNG TY TNHH THÀNH BƠ

Mã số thuế: 0108269542

CÔNG TY TNHH THÀNH BÚT PHẠM

Mã số thuế: 4201867449

CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901716515

CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH TIN

Mã số thuế: 0401435135

CÔNG TY TNHH THÀNH BÌNH AN

Mã số thuế: 3603360375

CÔNG TY TNHH THÀNH BÁCH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900887200

CÔNG TY TNHH THÀNH BS AUTO

Mã số thuế: 0108859291

CÔNG TY TNHH THÀNH BIÊN CƯƠNG

Mã số thuế: 2802148325

CÔNG TY TNHH THÀNH BA ĐÌNH

Mã số thuế: 0104852009

CÔNG TY TNHH THÀNH AN

Mã số thuế: 3400878845

CÔNG TY TNHH THÀNH ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105141946

CÔNG TY TNHH THÀNH ANH TÚ

Mã số thuế: 0106464033

Tìm thông tin Doanh nghiệp