Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Phá dỡ4311
3Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Xây dựng công trình công ích khác4229
8Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Chuẩn bị mặt bằng4312
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Hoạt động tư vấn quản lý7020
15Xây dựng nhà để ở4101
16Xây dựng công trình đường sắt4211
17Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
20Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
21Sản xuất điện3511
22Truyền tải và phân phối điện3512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV MIRAI QUẢNG TRỊ (Tên nước ngoài: MRQT CO.,LTD), Mã số thuế: 3200712786, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 03, Nguyễn Viết Xuân, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Thăng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Truyền tải và phân phối điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV MR TUẤN ANH

Mã số thuế: 0310977878

CÔNG TY TNHH MTV MQ

Mã số thuế: 0107387896

CÔNG TY TNHH MTV MP3

Mã số thuế: 3702814220

CÔNG TY TNHH MTV MP3 DUY DŨNG

Mã số thuế: 3702857256

CÔNG TY TNHH MTV MOTOR TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 0107397196

CÔNG TY TNHH MTV MOTECH FARM

Mã số thuế: 3901306038

CÔNG TY TNHH MTV MORI CARE

Mã số thuế: 0314747240

CÔNG TY TNHH MTV MORETECH

Mã số thuế: 0108355142

CÔNG TY TNHH MTV MOOUT

Mã số thuế: 0314205350

CÔNG TY TNHH MTV MOON CHANG VINA

Mã số thuế: 4001079810

CÔNG TY TNHH MTV MONLAND

Mã số thuế: 0401791662

CÔNG TY TNHH MTV MOLISA

Mã số thuế: 2901843827

CÔNG TY TNHH MTV MOLISA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901725453

CÔNG TY TNHH MTV MOI VIỆT ANIMATION

Mã số thuế: 0311893363

CÔNG TY TNHH MTV MODULAR HOUSE

Mã số thuế: 2301022402

CÔNG TY TNHH MTV MODENA VIETNAM

Mã số thuế: 4001179773

CÔNG TY TNHH MTV MODE TOUR

Mã số thuế: 0401785394

CÔNG TY TNHH MTV MODE HOTEL & REALTY

Mã số thuế: 0401704010

CÔNG TY TNHH MTV MODE HOTEL & REALTY

Mã số thuế: 0401799037

CÔNG TY TNHH MTV MOCHI

Mã số thuế: 5701996701

CÔNG TY TNHH MTV MOCHI CHI NHÁNH HOÀNH MÔ

Mã số thuế: 5701996701-001

CÔNG TY TNHH MTV MOBILETRAFFIC INC

Mã số thuế: 0401849136

CÔNG TY TNHH MTV MOBIL ONE

Mã số thuế: 0401820049

CÔNG TY TNHH MTV MOBI LÊ HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0401849087

CÔNG TY TNHH MTV MOA ENG

Mã số thuế: 2400802361

CÔNG TY TNHH MTV MM HOME

Mã số thuế: 0315296512

CÔNG TY TNHH MTV MLEAD - CHI NHÁNH GIA LAI

Mã số thuế: 6101184523-002

CÔNG TY TNHH MTV MK2

Mã số thuế: 1101982890

CÔNG TY TNHH MTV MK TOUR

Mã số thuế: 0401799076

CÔNG TY TNHH MTV MK NET

Mã số thuế: 0312962080

CÔNG TY TNHH MTV MIỀN ĐẤT NHỚ

Mã số thuế: 1402041801

CÔNG TY TNHH MTV MIỀN SƠN CƯỚC

Mã số thuế: 0107449736

CÔNG TY TNHH MTV MIỀN NHIỆT ĐỚI

Mã số thuế: 0108437412

CÔNG TY TNHH MTV MIX 196

Mã số thuế: 4900796127

CÔNG TY TNHH MTV MITTA

Mã số thuế: 0401732610

CÔNG TY TNHH MTV MITOANG

Mã số thuế: 0402000200

CÔNG TY TNHH MTV MIT INTERIOR DESIGN

Mã số thuế: 3901252632

CÔNG TY TNHH MTV MISS CÚC

Mã số thuế: 0108036925

CÔNG TY TNHH MTV MISOYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101795153

CÔNG TY TNHH MTV MISIKGA

Mã số thuế: 0401806622

CÔNG TY TNHH MTV MISACO 15

Mã số thuế: 0108993931

CÔNG TY TNHH MTV MIRO

Mã số thuế: 0311325681

CÔNG TY TNHH MTV MIRAMAR (NỘP HỘ)

Mã số thuế: 1701553822

Tìm thông tin Doanh nghiệp