Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện4321
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Sửa chữa thiết bị điện3314
8Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
9Phá dỡ4311
10Sản xuất điện3511
11Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG QUẢNG TRỊ (Tên nước ngoài: MTV HUY HOANG QUANG TRỊ COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 3200697337, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN DŨNG, Số điện thoại: 0943012505, Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV HUY TƯỞNG

Mã số thuế: 2400798482

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÙNG KON TUM

Mã số thuế: 6101235182

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÙNG 18

Mã số thuế: 2802564822

CÔNG TY TNHH MTV HUY TÂN

Mã số thuế: 5400519695

CÔNG TY TNHH MTV HUY TUẤN

Mã số thuế: 0108995375

CÔNG TY TNHH MTV HUY TUẤN DECOR

Mã số thuế: 0311984035

CÔNG TY TNHH MTV HUY TUYỀN

Mã số thuế: 1402076360

CÔNG TY TNHH MTV HUY TRẦN

Mã số thuế: 2200780706

CÔNG TY TNHH MTV HUY TRƯỜNG LS

Mã số thuế: 4900757431

CÔNG TY TNHH MTV HUY TOÀN XANH

Mã số thuế: 1101913713

CÔNG TY TNHH MTV HUY TIÊN SA

Mã số thuế: 0401965982

CÔNG TY TNHH MTV HUY THỊNH

Mã số thuế: 3002134325

CÔNG TY TNHH MTV HUY THÀNH

Mã số thuế: 2802809102

CÔNG TY TNHH MTV HUY THUẬN SƠN LA

Mã số thuế: 5500550603

CÔNG TY TNHH MTV HUY THIỆN TÂM

Mã số thuế: 1301097124

CÔNG TY TNHH MTV HUY SƠN

Mã số thuế: 3602382400

CÔNG TY TNHH MTV HUY QUỐC HÙNG

Mã số thuế: 0310437696

CÔNG TY TNHH MTV HUY QUÂN TRỊNH

Mã số thuế: 0316377059

CÔNG TY TNHH MTV HUY QUYẾN

Mã số thuế: 5701689115

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHƯỚC TƯỜNG

Mã số thuế: 0402100808

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÚC

Mã số thuế: 0801251767

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÁT

Mã số thuế: 6001684628

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÁT

Mã số thuế: 3702729021

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHÁT VĨNH LONG

Mã số thuế: 1500859948

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHONG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501098566

CÔNG TY TNHH MTV HUY PHONG LS

Mã số thuế: 4900762946

CÔNG TY TNHH MTV HUY NHẤT CÀ MAU

Mã số thuế: 2001276540

CÔNG TY TNHH MTV HUY NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 3702848170

CÔNG TY TNHH MTV HUY NGỌ

Mã số thuế: 0402003265

CÔNG TY TNHH MTV HUY NGUYỄN PHÁT

Mã số thuế: 4001216908

CÔNG TY TNHH MTV HUY NGUYÊN AKINA

Mã số thuế: 3301682224

CÔNG TY TNHH MTV HUY NAM VIỆT

Mã số thuế: 1401941863

CÔNG TY TNHH MTV HUY MẠNH

Mã số thuế: 6200090266

CÔNG TY TNHH MTV HUY MINH THÀNH

Mã số thuế: 0401859078

CÔNG TY TNHH MTV HUY MINH QUANG

Mã số thuế: 0312013251

CÔNG TY TNHH MTV HUY LỰA

Mã số thuế: 5500544423

CÔNG TY TNHH MTV HUY LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3602314023

CÔNG TY TNHH MTV HUY LONG

Mã số thuế: 6200100644

CÔNG TY TNHH MTV HUY LAN

Mã số thuế: 3702516552

CÔNG TY TNHH MTV HUY KHÁNH

Mã số thuế: 2600969583

CÔNG TY TNHH MTV HUY HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 2200752321

CÔNG TY TNHH MTV HUY HÙNG

Mã số thuế: 2802418236

CÔNG TY TNHH MTV HUY HÙNG VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501098911

CÔNG TY TNHH MTV HUY HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 3602229018

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0108570742

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG ÉP CỌC

Mã số thuế: 3901199900

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG TÂY NINH

Mã số thuế: 3901270134

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG TIẾN

Mã số thuế: 0401883296

Tìm thông tin Doanh nghiệp